IHMISTÄ EI VOI SUUNNITELLA - KIVEÄ VOI

 

Professori Pentti Murole on kirjoittanut laajan teoksen yhdyskuntasuunnittelun murroksesta toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Hän käsittelee suomalaisen suunnittelun todellisuutta omasta näkökulmastaan - säästämättä byrokratiaa osin kovaltakin kritiikiltä. Suunnittelu ja sen perusteella tehdyt päätökset liittyvät vahvasti ajan kuvaan ja aikalaisten arvoihin. Juuri tämä arvomaailman muutos on kirjan mielenkiintoinen osa.

Kirjan nimenä on: ”Ihmistä ei voi suunnitella – kiveä voi!”

Etusivu

Pentti Murole kertoo lähes 60 vuoden ajalta suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden ajatusmaailmasta - hän kutsuu kollaasimaisia kuvauksia tarinoiksi. Tarinat liittyvät kaupunkien rakentamiseen, tiestön kehittämiseen, raideliikenteen asemaan, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja  joukkoliikenteen selviämiskamppailuun – kaikki nämä tapahtumat autoistuvan yhteiskunnan pyörteessä. Kirja kertoo myös laajasti suomalaisten suunnittelijoiden vientipyrkimyksistä ja menestyksen hetkistä.


Pentti Murole kertoo tässä "raportissa" suunnittelusta ja ihmisistä sen ympärillä.
60,55 €
Toimituksen paino: 2,1 kg